'Support to Electoral Processes and Democracy - STEP Democracy'

Publications

ပဋိပက္ခနှင့် ငြိမ်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှ အမျိုးသမီးများ(မြန်မာဆိုင်ရာကဏ္ဍကို ကောက်နုတ်၍ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)Women in Conflict and Peace (Selected Chapters)Women in conflict and peace

OverviewDownload

၂ဝ၁၂ခုနှစ် CHRISTIANSBORG ဆွေးနွေးပွဲနောက်ခံစာတမ်း နိုင်ငံရေးတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်း (ဒီမိုကရက်တစ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်မတူကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်တန်းတူညီမျှမှု)Women in politics for Myanmar programme

OverviewDownload